Digitaal lesmateriaal voor het Fries

FRYSLAN - Voor het ontwikkelen en gebruiken van digitaal lesmateriaal voor het Fries ontvangt de Afûk de komende vier jaren (2017-2020) in totaal 2.068.675 euro.

Dit geld is nodig voor tien projecten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Met hulp van spellen, filmpjes en nieuwe lesvormen willen de provincie en Afûk zo de positie van het Fries en de meertaligheid in het onderwijs bevorderen.