Bijna 100 honderdplussers in Fryslân

FRYSLAN - Op 1 januari 2017 telde Fryslân 94 honderdplussers. Net als landelijk zijn de vrouwen ruim in de meerderheid. Dat meldt het Fries Sociaal Planbureau.

76 van de Friese honderdplussers zijn vrouwen, 18 zijn mannen. Relatief zijn er in Fryslân wel iets meer mannen van 100 jaar en ouder dan landelijk. In Fryslân bestaat 19% van de honderdplussers uit mannen, landelijk is dit 14%. Meeste honderdplussers in Súdwest-Fryslân In Fryslân wonen de meeste honderdplussers in de gemeente Súdwest-Fryslân (15), gevolgd door Leeuwarden (14), Heerenveen (13) en De Fryske Marren (12). In de gemeente Menameradiel en op de Waddeneilanden Ameland en Vlieland wonen geen honderdplussers. Opvallend is dat de gemeente Heerenveen landelijk in de top 5 staat van gemeenten met mannelijke honderdplussers. Verdere toename verwacht Op 1 januari 2017 woonden in heel Nederland 2225 honderdplussers, dit is ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan vier duizend eeuwelingen zijn.