In Fryslân minder jongeren hoog opgeleid

FRYSLAN - Het opleidingsniveau van Friese jongeren ligt lager dan het landelijk gemiddelde. In Fryslân volgt 45% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een vmbo-opleiding.

Landelijk ligt dit percentage op 39%. In het schooljaar 2014-2015 behaalde het overgrote deel van de studenten tussen de 15 en 26 jaar een mbo diploma, namelijk 78%. Het lagere opleidingsniveau in het voortgezet onderwijs lijkt niet te komen door een minder toegankelijk aanbod van opleidingen op havo- en vwo-niveau. De verwachte daling van het aantal jongeren in de provincie kan dit aanbod in de toekomst onder druk zetten. Dit blijkt uit een analyse van cijfers van CBS en DUO door het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Minder jongeren in hoger onderwijs Het aandeel studenten dat een hbo- of wetenschappelijke opleiding volgt is in Fryslân (46%) lager dan het landelijk gemiddelde (58%). Dat in Fryslân minder studenten wonen die een wetenschappelijke opleiding volgen is niet verrassend, omdat in de provincie nauwelijks universitair onderwijs wordt aangeboden. Minder nieuwe voortijdig schoolverlaters De overheid wil dat zoveel mogelijk jongeren tenminste een startkwalificatie (een havo-, vwo- of tenminste mbo-2 diploma) halen. Een jongere van 22 jaar of jonger die de school verlaat zonder deze startkwalificatie wordt een voortijdig schoolverlater (vsv’er) genoemd. In Fryslân is het aandeel nieuwe voortijdig schoolverlaters lager dan landelijk. Landelijk lag dit percentage in het schooljaar 2015-2016 op 1,7%. In de regio Friesland-Noord op 1,6% van de onderwijsdeelnemers, in Friesland-Oost op 1,4%, en in de regio Zuidwest Friesland op 0,9%. De regio Zuidwest Friesland kent relatief de minste nieuwe voortijdig schoolverlaters van Nederland.