Jong | Campagne ‘Ouders praten over drugs’

Joure - Bijna alle jongeren die ervaring hebben met drugs, geven aan dat ze er thuis graag over hadden willen praten. Vaak gebeurt dat niet, uit angst voor de gevolgen. Voor veel ouders zijn drugs een ver van mijn bed show. Ouders houden zich er niet zo mee bezig en weten dan ook vaak niet dat hun zoon of dochter gebruikt. Maar in een open en eerlijk gesprek kan veel leed voorkomen worden.

In de praktijk blijken veel ouders niet veel kennis te hebben over drugs. Waar hun kinderen uit nieuwsgierigheid alles op internet opzoeken, verdiepen ouders zich niet of nauwelijks in het onderwerp. Daardoor blijven hardnekkige misverstanden bestaan. Bijvoorbeeld dat alcohol geen drugs is en veel onschuldiger. Maar het tegendeel is waar. Alcohol is ook drugs, zelfs een van de gevaarlijkste. Veel ouders zijn dan ook verbaasd als zich beseffen dat ze zelf ook drugs gebruiken. Dat geeft toch een andere kijk op zaken.

Ouders die met het onderwerp drugs aan de slag willen om er thuis over te praten, geven vaak aan geen zin te hebben in voorlichtingsavonden voor grote groepen. Daarvoor is het onderwerp te persoonlijk. Liever praten ze erover in een vertrouwde omgeving. Thuis, bij buurtgenoten, familie of vrienden. Het jongerenwerk gaat ouders helpen om dergelijke groepen te vormen. Dit najaar start de campagne ‘Ouders praten over drugs’. Met een radiocommercial en gerichte advertenties op Facebook, worden ouders opgeroepen ook in gesprek te gaan. Voor meer informatie of om een groep te starten, mail naar rob@jong.fm.