Antonius Zorggroep houdt 2 miljoen euro over in 2016

Sneek -  De Antonius Zorggroep sluit 2016 af met een positief resultaat van bijna 2 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekeningen 2016.

In 2015 is voor zowel het Antonius Ziekenhuis als Thuiszorg Zuidwest Friesland een ombuigingsprogramma gestart, om de organisatie financieel toekomstbestendig te maken. Ook in 2016 is deze ombuiging doorgezet. In 2016 boekte het ziekenhuis een winst van 3,3 miljoen euro. De thuiszorg sloot het jaar nog af met 1,3 miljoen euro verlies. Het verlies bij de thuiszorg is voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal gemeenten voor de hulp in de huishouding en begeleiding een te lage vergoeding betaalden. Deze tarieven zijn inmiddels aangepast. In het ziekenhuis is in 2016 geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg. Een goed voorbeeld daarvan is de aankoop van het systeem MedEye. Deze toepassing wordt gebruikt voor de controle bij toediening van de medicatie, zodat de juiste patiënt ook de juiste medicijnen in de juiste dosering krijgt. De belangrijke regionale functie van het Antonius Ziekenhuis is in 2016 onderstreept met de opening van het Spoedzorgplein. Inwoners konden met eigen ogen zien hoe de verschillende partners de spoedzorg voor inwoners van Zuidwest-Friesland goed georganiseerd hebben. In 2016 werden de voorbereidingen getroffen om de OK en het moeder en kind centrum te moderniseren, waarmee de acute zorg voor inwoners van de regio geoptimaliseerd wordt. Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft in het zorgveld in de regio een belangrijke spilfunctie voor de cliënt en zijn mantelzorgers. Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft zich in 2016 bij de gemeente en de zorgverzekeraar sterk gemaakt voor de zorg in de regio en is door hen aangewezen als regioaanbieder. De huishoudelijke zorg is doorontwikkeld naar thuishulpdiensten en de zelfsturing van de thuiszorgteams is in 2016 geborgd. De Antonius Zorggroep helpt de zorg door samenwerking ook lokaal vorm te geven. Denk daarbij aan initiatieven zoals het ontwikkelen van anderhalvelijnszorgconcepten, de ontwikkeling van een apotheek servicepunt en het verbinden van de wijkverpleegkundige van de thuiszorg aan de huisarts en de sociale wijkteams (Wlz en Zvw).