In gesprek over voedselbank

JOURE - , ChristenUnie en de NCPN houden donderdag 15 juni om 20.00 uur in Café De Stam in Joure een bijeenkomst met het thema: Voedselbanken, zinvol of zinloos?

In aanloop naar het nieuwe beleid van de gemeente willen de raadsleden van NCPN, CU en VVD hierover met de inwoners in gesprek. Wat kan de gemeente betekenen? Sluit het nieuwe beleid aan bij de problemen die de inwoners ondervinden in het dagelijkse leven? Hoe kan het dat in een welvarend land nog steeds mensen afhankelijk zijn van voedselbanken. En wat is de rol van de lokale overheid hierin. In Nederland hebben we een vangnet voor diegenen die (tijdelijk) geen werk en inkomsten hebben. We noemen dat bijstand. Toch zijn er groepen mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank, omdat de bijstand niet voldoende is om rond te komen. Een mooi initiatief, iets om trots op te zijn. Maar toch in een land als Nederland zou het niet nodig moeten zijn. Fracties van de NCPN, CU en VVD nodigen iedereen uit hierover mee te praten op 15 juni 20.00 uur in café De Stam te Joure.