Bezuinigingen desastreus voor sport

LEMMER - Dinsdagavond was er een raadscommissie over het raadsvoorstel om 210.000 euro aan buitensportaccomodaties te bezuinigen.

VV Lemmer sprak in en gaf te kennen dat het skippen van een tweede veld absoluut niet kan met 346 leden en tientallen teams, schoolvoetbal en G voetbal. Het feit dat de wedstrijdbelasting niet is doorgevoerd op de velden heeft zelfs de KNVB er toe aangezet om te ageren tegen de bezuinigingsplannen van de gemeente. Die wil wel bemiddelen, omdat ze vindt dat deze plannen absoluut niet kunnen. Ook de prijsverhoging voor de accommodatie van 100 procent in een jaar is niet haalbaar zei De Wreede van VV Lemmer. 'We willen best meer bijdragen, maar voer dat doen geleidelijk in bijvoorbeeld door 10 procent per jaar te verhogen.' Hockeyclub Lemmer liet ook van zich horen. Die stelde dat met deze maatregelen geen geld meer is voor waar het werkelijk draait namelijk om sport en coachen. 'In plaats daarvan moeten we nu het groen gaan beheren.' Volgens de club was tijdens de Koningsspelen die op het veld van de vereniging werd gehouden al duidelijk dat sommige kinderen niet sporten omdat er geen geld is. 'En dat wordt alleen maar erger met deze bezuinigingen, terwijl de gemeente wel wil dat kinderen sporten om hun gezondheid op peil te houden en weerbaar te zijn.'

De commissie oordeelde na al deze negatieve geluiden dat er meer tijd nodig is om goede beslissingen te nemen. Besloten wordt er dan ook pas na de zomervakantie, nadat het punt eerst weer in de commissie is besproken.