Sportclubs zetten zich in voor gezonde sportkantine

JOURE - Acht sportkantines in De Fryske Marren hebben de intentie uitgesproken zich in te zetten voor de stimulatie van een gezonde leefstijl. In samenwerking met Beweeg- en cultuurcoaches Miks Welzijn in Joure bekijken kantines de mogelijkheden voor gezonde alternatieven.

De introductie van de gezonde sportkantine is onderdeel van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Daarin staan speerpunten over hoe een gezonde leefomgeving er voor kinderen uitziet volgens Miks Welzijn. ‘We zijn gaan kijken waar onze doelgroep zich bevindt en hoe zij kunnen worden uitgenodigd om gezonder te leven’ zegt Melis van der Meer van Miks Welzijn. Begin dit jaar kwam hij in contact met tien sportverenigingen waarvan het aanbod onder de loep is genomen. Meer al het ongezonde voedsel meteen in de ban te doen, is echter niet het doel, volgenst van der Meer. ‘Wij willen alternatieven aanbieden zodat ouders en kinderen keuzes kunnen maken. Het gaat om de mindset. Na een bepaalde periode gaan we kijken of een volgende stap mogelijk is. Dat zou het uit de schappen halen van ongezond voedsel kunnen zijn’. De verantwoordelijkheid om tot een gezondere kantine over te gaan ligt bij de club zelf. ‘Wij kunnen niks eisen, enkel stimuleren en meedenken’.

Tennisvereniging Joure stond direct positief tegenover een aanpassing van het aanbod. De sportclub is een concept aan het uitdenken voorafgaand aan de komst van een buitenschoolse opvang binnen de vereniging in september. ‘Eigenlijk is dat de aftrap van onze gezonde kantine’, legt voorzitter Robert den Dunnen uit. ‘En omdat wij dan toch al het assortiment hebben aangepast, kunnen wij net zo goed de gehele vereniging daarin meenemen’. De voorzitter van de club vindt dat clubs een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om gezond eten aan te bieden. ‘Het principe van een club is niet dat je het ene moet laten, maar dat het andere er bij moet’.

De benaderde kantines waren niet allemaal meteen overtuigd van de kans van slagen. “Ze werken met vrijwilligers en denken dat het hen tijd kost om de alternatieven aan te bieden. Dat is echter een misvatting, ‘zegt van der Meer. ‘Verenigingen denken dat vers belegde broodjes meteen het huidige assortiment gaan vervangen, maar dat is niet het geval’. Miks Welzijn streeft naar een ‘starterspakket’. Zoals het aanbieden van een appel in de ochtend of het inschenken van water in plaats van limonade. Van der Meer wil private partijen betrekken bij de financiering van een dergelijk pakket. ‘Het is belangrijk dat meerdere partijen zich conformeren bij een aanpak voor een gezondere leefomgeving’.

De beweegcoach hoopt begin september al de sportkantines te introduceren. ‘Dat is misschien ambitieus, maar als alle partijen de komende maanden om de tafel gaan en het intern uitwerken, dan is het mogelijk om in september al een kick-off tot stand te brengen’.