Presentatie Dorpenvisie De Trije Doarpen

ECHTENERBRUG - De inwoners van De Trije Doarpen (Echtenerbrug, Echten en Delfstrahuizen) presenteren donderdag om 19.30 uur hun onlangs opgestelde Dorpenvisie. Het eerste exemplaar van deze als glossy uitgevoerde Dorpenvisie wordt overhandigd aan wethouder Johannes van der Pal van De Fryske Marren. De overhandiging vindt plaats in Fryske Pub, Hellingpad in Echtenerbrug.

De Dorpenvisie is in opdracht van Plaatselijk Belang opgesteld door een werkgroep. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de inwoners, jong en oud, de input voor de Dorpenvisie geleverd. Aan de hand van vijf thema’s komt tot uitdrukking wat er binnen de huidige situatie wordt gewaardeerd, wat er wordt gemist en welke wensen er voor de toekomst bestaan. Per thema is een visie geformuleerd, die zowel richtinggevend is als een toetsingskader biedt bij toekomstige plannen, projecten of activiteiten van inwoners, gemeente en derden. Daarom luidt de titel van de Dorpenvisie: Brug naar de Toekomst.