Grondwerk gemeentewerf Zuid in Lemmer gestart

Lemmer - Op industrieterrein de Lemsterhoek is het grondwerk voor de nieuw te bouwen gemeentewerf Zuid in Lemmer gestart. Hoofdaannemer voor de nieuwe werf is Jorritsma Bouw uit Bolsward, geselecteerd na een Fries aanbestedingstraject. De werf vervangt de huidige werven in Lemmer en Balk. Zo heeft De Fryske Marren straks twee werven, naast de bestaande in Joure. Wel blijft er in alle drie plaatsen een milieuterrein. De planning is dat de werf in het eerste kwartaal van 2018 klaar is voor gebruik.

De voorbereidingen zijn gestart. De bestaande grond wordt momenteel afgegraven en vervangen door een zandlaag met daarop een laag ‘puingranulaat’. Later komt hier asfaltverharding en klinkerbestrating op. In totaal gaat het om een terrein van 15.450 m2. Aannemer voor het grondwerk is De Waard uit Zeewolde. Dit voorbereidende werk duurt ongeveer vier weken.

Jorritsma Bouw uit Bolsward gaat als hoofdaannemer de nieuwe gemeentewerf bouwen. Bij de aanbestedingsprocedure is ingestoken op uitvoering door een Fries MKB-bedrijf. Ook duurzaamheid, kwaliteit, prijs en snelheid van bouwen waren criteria die een rol hebben gespeeld bij de aanbestedingsprocedure. Uit de inschrijvers is Jorritsma Bouw als beste en laagste inschrijver uit de bus gekomen.

Inmiddels is Jorritsma begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uittekenen van constructies en het bestellen van materialen. De eerste paal zal meteen na de bouwvak worden geslagen. Volgens planning moet de bouw van de werf eind februari 2018 klaar zijn.

Het ontwerp voor de gemeentewerf is gemaakt door TWA Architecten uit Burdaard. Kenmerkend aan de nieuwe werf is het landelijke ontwerp en de plaats van de gebouwen op het terrein. Samen doet dit denken aan een boerderij omzoomd door struiken en boomsingels. Gelet op de inpassing in een agrarische omgeving was dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt een eis.

De wanden van de gebouwen wordt gemaakt uit duurzame, vergrijzende houten delen. De daken krijgen een bedekking van rode (buitenzijde) en zwarte (binnenzijde) golfplaten. Om voor een groot deel te kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte, komen er zonnepanelen op de zuidkant van het dak van het hoofdgebouw. Verder zal de energievraag beperkt worden door het toepassen van energiezuinige LED-verlichting.

De nieuwe gemeentewerf vervangt de huidige werven in Lemmer (Pasveer) en Balk (Eigen Haard). Er komen straks zo’n vijftig medewerkers van de buitendienst van de gemeente, te werken vanuit de nieuwe werf. Het hoofdgebouw krijgt twee verdiepingen en wordt iets meer dan elf meter hoog. Met een hoogte van een kleine tien meter zijn de overkappingen iets lager. In het hoofdgebouw komen de personeelsruimten, kantoren, werkplaatsen, wasplaats en stalling van de diverse voertuigen. De overkappingen bieden plaats aan materieel, pekelwatertank en strooizout.

Het terrein links van de nieuwe gemeentewerf (ten zuiden ervan) is bestemd voor een nog te ontwikkelen milieustraat. De planvorming voor deze milieustraat is inmiddels gestart. Vooruitlopend daarop zal het grondwerk alvast worden uitgevoerd, in combinatie met het grondwerk voor de werf. De milieustraat vervangt straks de huidige milieustraat De Steke aan de Schuddingsteeg in Lemmer. Balk houdt een eigen milieustraat.