De Stiepe in Rutten behoudt dorpshuisfunctie

Lemmer - De gemeente kocht in juli vorig jaar De Stiepe in Rutten aan. Ze wilde zo invloed uit kunnen oefenen op de leefbaarheid en het dorpsaanzicht van het dorp. Maar de commerciële uitbater die de exploitatie in handen had, zag onlangs af van huurverlenging. Wethouder Henk Suelmann heeft het college voorgesteld om De Stiepe voorlopig in stand te houden door het te verhuren als dorpshuis. 

Het is de bedoeling dat het dorpshuis een feit blijft tot medio 2019. Tegen die tijd is het dorp verrijkt met een multifunctionele accommodatie (MFA). Hier worden verschillende functies ondergebracht, waaronder die van dorpshuis. De vereniging voor dorspbelang vindt het belangrijk om één centrale ontmoetingsplek te hebben in het dorp zolang de MFA er nog niet staat. Anders is er kans dat verschillende activiteiten stil komen te vallen of zelfs verdwijnen. Wethouder Suelmann: ,,Als we De Stiepe instand kunnen houden door het gebouw te verhuren als dorpshuis, dan kunnen alle sociaal-maatschappelijke activiteiten in het dorp de komende twee jaar gewoon doorgaan. Dat is goed voor de binding in het dorp.” Bij de gemeente meldde zich kort geleden een geïnteresseerde kandidaat die het gebouw wil huren. Zij wil inzetten op de dorpshuisfunctie en het gebouw toegankelijk maken voor activiteiten voor verschillende doelgroepen. Mogelijk geeft dit een impuls aan de activiteiten die straks in de MFA gaan plaatsvinden. Ook wil de mogelijke nieuwe huurder de snackbar in het gebouw runnen.