IJsselmeerdijk bij Lemmer klaar voor toekomst

LEMMER - De IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer is weer veilig. Over een lengte van vijf kilometer is de groene dijk de afgelopen drie jaar met gemiddeld een meter klei verhoogd. De dijk voldoet weer aan de wettelijke veiligheidseisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater.

De verbetering van de IJsselmeerdijk was vooral logistiek een uitdaging. Ruim 10.000 vrachtwagens moesten 240.000 kuub klei aanvoeren om de dijk te verhogen. Bé de Winter, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân: ‘ Dankzij de goede samenwerking met de omgeving en de gemeente De Fryske Marren konden wij de dijk versterken en zelfs drie maanden eerder opleveren dan gepland’. De dijk ligt nu gemiddeld vier meter boven NAP en kan bij extreem weer, als gevolg van de klimaatverandering, twee meter hoge golven tegen houden. De totale kosten van het project bedroegen 10 miljoen euro.

Maandag 3 juli verklaren dagelijks bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân en Richard Jorissen, HWBP directeur, de dijk veilig. ‘ De komende jaren wordt er in heel Nederland meer dan 1100 km aan dijken en 256 sluizen en gemalen versterkt. Ons land staat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Dat lukt alleen met goede samenwerking en een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Het moet sneller, slimmer en efficiënter.’

Op dit moment werkt Wetterskip Fryslân nog aan de verbetering van de 16 kilometer lange Waddenzeedijk op Ameland. Daarnaast is de verbetering van de Lauwersmeerdijk en de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer in voorbereiding. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma rondde het waterschap inmiddels tien projecten af. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteert de Provincie strenge veiligheidsnormen voor de dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.