Foto van de week | Abonnement uit 1954

LEMMER - Wie bewaart, die heeft wat. Dat blijkt ook in dit geval. Mevrouw Roelie Spanjaard-Visser uit Lemmer vond onlangs een bewijs van lidmaatschap van Zuid Friesland 1954. Het half jaar abonnement kostte de familie Jongsma van het Turfland toen twee gulden en twintig cent. Jan van der Werf zette het bewijs op de foto.

Heeft u ook een mooie foto die u met de lezers wilt delen? Stuur deze in voor de rubriek ‘Foto van de week’. Uw foto kunt u mailen naar jou@ndcmediagroep.nl of naar zfr@ndcmediagroep.nl. Vermeld hierbij uw naam, woonplaats en waar de foto is gemaakt.