Jaarrekening 2016 goedgekeurd door accountant

JOURE - Gemeente De Fryske Marren heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen over de jaarrekening 2016. Dit betekent dat het proces van totstandkoming van de jaarrekening goed in elkaar zit en dat alles volgens het boekje is gegaan. De verklaring geldt ook voor het onderdeel sociaal domein, al zijn hier nog wat onzekerheden in vastgesteld. Net als vorig jaar gaat het dan vooral om de informatie die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet aanleveren; zij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de persoonsgebonden budgetten.