Nieuw asfalt voor N359 tussen Lemmer en Sondel

LEMMER - Na de zomer is het zover. Dan start de provincie Fryslân met de aanpak van de weg door Lemmer. De weg binnen de bebouwde kom wordt flink aangepakt.

Zo komen er onder andere bredere kruispunten, dubbelbaanse rijbanen en wordt de omgeving rondom de weg groener. De weg buiten de bebouwde kom is daarnaast toe aan onderhoud. Het gaat om het stuk vanaf Lemmer tot aan Sondel. Dit gedeelte van de weg krijgt nieuw asfalt en nieuwe belijning. Om de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, voert de provincie beide werkzaamheden tegelijkertijd uit.   Ook de verbreding van de rotonde bij Balk wordt in dezelfde periode uitgevoerd. Door alle werkzaamheden te combineren, probeert de provincie de periode waarin weggebruikers hinder hebben, zoveel mogelijk te verkleinen. Ook kan er efficiënter gewerkt worden, onder andere door het gebruik van dezelfde omleidingsroute. Deze omleidingsroute gaat via  de A6 naar Follega (N354), Spannenburg en Woudsend (N928) naar Balk.   Hinder Tijdens de werkzaamheden blijft de N359 zoveel mogelijk open voor het verkeer. Weggebruikers moeten wel rekening houden met vertraging. De aannemer werkt zoveel mogelijk met halve wegafzettingen. Daarbij wordt het verkeer geregeld met stoplichten. Soms is het nodig de weg op bepaalde plekken even af te sluiten. Het gaat vooral om het gedeelte tussen Lemmer en Sondel. Afsluitingen gebeuren zoveel mogelijk ’s nachts of in de weekenden. Meer informatie is te vinden op de website: www.fryslan.frl/lemmer.   Werkzaamheden Lemmer – Sondel De weg tussen Lemmer en Sondel is een stroomweg. Op een stroomweg mag het verkeer 100 kilometer per uur rijden. Op dit moment is het voor weggebruikers vaak niet duidelijk dat ze op zo’n weg rijden. De weg krijgt daarom de opvallende groene middenstreep, net als andere stroomwegen.