Pegasus huldigt prijswinnaars seizoen 2016-2017

LEMMER - In de kantine van sporthal De Hege Fonnen zijn vrijdag alle prijswinnaars van gymnastiek vereniging Pegasus gehuldigd. Prijswinnaars van Friese, noordelijke of landelijke kampioenschappen werden per groep of individueel naar voren gehaald.

Tijdens deze huldiging werd pas duidelijk hoeveel groepen bij spring- en/of clubteam wedstrijden hoge resultaten op provinciaal, noord Nederland en landelijk niveau behaalden. Ook individueel werden de diverse prijswinnaars in het voetlicht gezet. In totaal waren er 74 turners en turnsters welke in groepsverband en / of individueel gehuldigd werden.

De resultaten van de Pegasus ledenwaren dit jaar ook weer bijzonder goed. Resultaten welke niet alleen toe geschreven mogen worden aan de bekwaamheid van de trainers. Daarnaast vele hulp trainers welke soms vrijwillig assisteren tijdens de trainingen Tijdens de huldiging werd duidelijk gemaakt dat ook de ouders een belangrijke rol spelen. Het zorgen van vervoer naar trainingen en wedstrijden is voor sommige ouders al een grote opdracht. Zeker gezien het feit dat vele leden van Pegasus uit plaatsen buiten Lemmer komen. Daarnaast de ouders welke ook bereid zijn om te helpen bij het opbouwen van de toestellen en het wassen van de training pakken.

Tijdens de huldiging werd ook aan gegeven dat de gymnastiek vereniging in Lemmer veel medewerking van de gemeente en sporthalbeheerders hebben. Veel materialen ten opzichte van andere gemeenten. Tevens bleek ook dat binnen de vereniging al veel gebrevetteerde juryleden waren. Echter nog te weinig voor het springen en de hogere toestel turn wedstrijden. Toekomst gericht werd er een beroep op de aanwezigen gedaan om mee te gaan denken om een jury cursus te gaan volgen.

De huldiging van de Pegasus leden was een mooie afsluiting van het seizoen. Een afsluiting waarin tot slot werd verteld dat de resultaten vooral te danken waren aan de enorme inzet van de turners en turnsters. Met respect voor elkaar en respect tussen de leden en de trainers.

Peter Spies