Minder Frieszinnig, meer meertalig

Joure - Inwoners van Fryslân zien zichzelf minder als Frieszinnig en meer als meertalig. Dit blijkt uit de rapportage Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje. Friezen staan soepel tegenover het gebruik van zowel Fries als Nederlands. Van een echte taalstrijd in de provincie, is geen sprake.

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van het Fries terugloopt, maar niet zo sterk als verwacht. Meertaligheid is steeds vaker de norm. Maar dit heeft geen grote gevolgen voor het Fries. Het Fries heeft nog steeds een belangrijke plek in het dagelijks leven in Fryslân. Met name door de liefde die veel Friezen hebben voor het Fries.

Opmerkelijk is dat meer Friezen aangeven dat ze Fries schrijven. Dit is vooral te danken aan de toename van digitale communicatiemiddelen als Whatsapp en Facebook. De resultaten van de taalsurvey geven een stimulans om het huidige taalbeleid voort te zetten. De provincie zal hierbij inzetten op nieuwe digitale taalhulpmiddelen. Ook blijft de provincie aandacht houden voor Fries in het onderwijs en voorlichting aan jonge ouders.

De taalsurvey is uitgevoerd door de Fryske Akademy. De rapportage is een vervolg op eerdere onderzoeken naar de stand van de Friese taal in 1969, 1984 en 1995. Ook de provinciale Taalatlassen van 2007, 2011 en 2015 zijn in het vergelijkend onderzoek meegenomen. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkeling van het Fries op lange termijn. De rapportage is een publicatie van de eerste resultaten. Eind 2017 verschijnt er een publicatie in boekvorm met de volledige resultaten en een uitgebreide duiding daarvan.