Fietsexcursie door natuur van Gaasterland

Joure - Bossen, meren, adembenemende vergezichten en een glooiend landschap. Dat is Gaasterland in een notendop. De sfeer van deze hoek van Fryslân tussen de IJsselmeerkust en de Friese meren is bijzonder.

It Fryske Gea organiseert op vrijdag 14 juli van 19.00 tot 21.00 uur een fietsexcursie van ongeveer 20 kilometer onder leiding van natuurgids Pieter Dijkstra. Aanmelden kan tot donderdag 13 juli voor 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of het hoofdkantoor van It Fryske Gea, tel. 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis. Niet leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). U dient zelf de fiets mee te nemen.

Het glooiende landschap van Gaasterland werd gevormd in de voorlaatste ijstijd (Saalien). In deze ijstijd werd door het landijs keileem opgestuwd en de keileemruggen gevormd. Geniet tijdens de fietstocht van de slingerende bospaadjes, de vergezichten over het boerenland en de vele vogels langs de IJsselmeerkust. Er is tijdens of na de excursie de gelegenheid om op eigen kosten ergens koffie/thee te drinken.

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 34.000 leden. Bezoek voor meer informatie de website www.itfryskegea.nl.