Ruim 400 euro voor Stichting Duniya

LEMMER - Waar een minimarkt maxi in kan zijn. Op de open dag van Villa Kino en Het Kompas die op 13 mei plaatshad, hadden team en kinderen een markt georganiseerd.

De opbrengst ervan zou ten goede komen van stichting Duniya uit Bantega. Deze stichting heeft een school in India. De zelfgemaakte artikelen leverden een bedrag op van € 115. De oudercommissie van Het Kompas en stichting Prokino hebben er elk een bedrag van €150 aan toegevoegd, waardoor € 415 overgedragen kon worden door Heiko Rotmans, woonachtig op Het Kompas, aan Mirjam Letsch van Duniya. Letsch heeft met de school in India afgesproken dat ze een fotoreportage zullen mailen, zodat de kinderen hier in Nederland kunnen zien wat er daar op school gedaan wordt. Hier kijken de kinderen naar uit.