Agenda | Vlinders tellen

Lemmer - Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer wil van het Kuinderbos de “grootste wilde vlindertuin van Nederland” maken. Hij zoekt mensen die hem willen helpen vlinders tellen op zondagmiddag 6 augustus. Je hoeft niet persé vlinderkennis te hebben. Wel een gemotiveerde instelling. Kinderen zijn ook welkom.

De middag, die dit jaar voor de tweede keer wordt georganiseerd, begint met een korte uitleg van Kars Veling van de Vlinderstichting. Hij laat je zien welke vlindersoorten er in het Kuinderbos voorkomen en waar je op moet letten om ze te herkennen. Vervolgens gaan we in kleine groepjes het bos in om vlinders te tellen. Dit gebeurt op 30 telroutes, verspreid over het hele Kuinderbos. Ervaren vlinderaars worden gekoppeld aan mensen die minder vlinderkennis hebben. Iedereen krijgt een vlinderzoekkaart die je mag houden om thuis verder te speuren.

Na de telling brandt er een kampvuur waar de kinderen broodjes mogen bakken en is er voor iedereen wat te drinken. Ondertussen worden de telgegevens verzameld zodat de telresultaten meteen bekend gemaakt kunnen worden.

Boswachter Harco doet veel om het Kuinderbos voor vlinders aantrekkelijk te maken en te houden, zoals bosrandenbeheer, gefaseerd maaien, maaien en afvoeren en de begrazing afstemmen op vlinders. Dat heeft zijn uitwerking, want het Kuinderbos is inmiddels vele vlindersoorten rijk. Er zijn bijna 30 soorten dagvlinders in het Kuinderbos gevonden. Tijdens de vlindertelling in 2016 telden we met ruim 85 vrijwilligers 584 vlinders van 22 verschillende soorten.

De telling vindt plaats op zondag 6 augustus van 13 tot ca. 16 uur in het Kuinderbos (Noordoostpolder). Vooraf aanmelden via h.bergman@staatsbosbeheer.nl, vermeld het aantal volwassenen en kinderen en of je veel of weinig vlinderkennis hebt. Voorafgaand aan de telling ontvang je een mail met nadere info.