Zandsculpturen in Kuinderbos

KUINDERBOS - In het Kuinderbos is een tijdelijke wandelroute uitgezet langs zandsculpturen.

De route van circa tweeënhalve kilometer gaat langs een aantal zandsculpturen die gemaakt zijn in kuubskisten van woudzand, dat gewonnen is in het Schoterveld voor natuurontwikkeling. De sculpturen zijn gemaakt in het teken van 75 jaar Noordoostpolder. In acht kisten langs de route zijn onderdelen van de geschiedenis van de Noordoostpolder uitgebeeld. Tafereeltjes als een mooie landkaart, de Urkers vissers, het dichten van het laatste gat in de dijk, de vondsten na de drooglegging, de greppelgravers voor de ontwatering, de mechanisatie, architectuur en het eiland Schokland. De route is goed begaanbaar voor jong en oud en voert ook langs het grote ven, een idyllisch plekje midden in het bos.

De route is bereikbaar met de auto naast Schoterweg 5 in Bant. Vanuit Emmeloord bevindt het startpunt zich aan de linkerzijde van de Schoterweg net voor Manege Noordoostpolder. Bij het startpunt is parkeergelegenheid en de route wordt gemarkeerd door rode palen. Het startpunt is tevens het einde van de wandelroute. De wandelroute zal beschikbaar zijn zolang de sculpturen de weersomstandigheden weten te doorstaan.