Wandelen door vogelrijke natuur

Lemmer - In Gaasterland, vlakbij de Fluezen, ligt het natuurgebied de “Fûgelhoeke”. Zoals de naam al doet vermoeden is het een paradijs voor vogels en daarmee ook voor vogelliefhebbers.

Op zondag 6 augustus van 14.00 tot 16.00 uur kunt u met gids Piter Dijkstra van It Fryske Gea op wandelexcursie door dit gebied. Opgave kan tot vrijdag 4 augustus (tot 15:00 uur) via www.itfryskegea.nl of 0512 – 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Tijdens de Friese Streekmarkt in It Flinkeboskje even de rust opzoeken? Ga dan mee op deze excursie door de Fûgelhoeke. We maken een wandeling waarin natuur, geschiedenis en landschap uitgebreid aan bod komen. Dit waterrijke deel van Fryslân is uitermate rijk aan vogels. Vlak voor de boezemlanden van de Morra ligt het Fûgeleilân. Dit deelgebied is 50 hectare groot en bestaat voor 80 procent uit open water. Vanzelfsprekend zijn hier veel Riet- en Watervogels, maar in de struiken vinden ook de Tuinfluiter en Spotvogel een plaats.

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan zestig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van ruim 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 35.000 leden.