Groei in Friese recreatie en toerisme

LEMMER - De Provincie Fryslân maakt jaarlijks een rapport met de toeristische cijfers en de ontwikkeling in de cijfers. De cijfers over 2016 zijn nu bekend en laten een positief beeld zien.

Het totaal aantal banen in 2016 laat met bijna 20.000 banen een groei zien met bijna 3% ten opzichte van 2015. Na een tegenvallende periode groeit het aantal banen weer sinds 2014. Deze groei is nu hoger dan het Friese gemiddelde en het totaal aantal banen is weer even groot als in 2010. De horeca is de grootste sector binnen toerisme met 43%. Zij wordt gevolgd door de logiesverstrekking met 20%. De laatste twee jaar groeit het aantal banen in de horeca weer fors. In de logiesverstrekking gaat het ook goed: sinds 2010 is het aantal banen daar met 9% toegenomen. Gedeputeerde Klaas Kielstra: “De cijfers tonen aan dat we de goede kant op gaan. Recreatie en toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze provincie. Met alle ontwikkelingen die nu aan de gang zijn in onze provincie en met LF2018 in het vooruitzicht verwacht ik dat deze groei doorzet.” Fryslân krijgt een mooi rapportcijfer als vakantiebestemming. De Nederlandse vakantiegangers geven Fryslân een 8,4 waar het landelijk gemiddelde 8,2 is. De accommodaties en de dienstverlening krijgen het cijfer 8,0. Het prijsniveau van de accommodaties en de horeca wordt met een 7,4 iets lager beoordeeld. Maar ook op deze aspecten scoort Fryslân hoger dan het landelijke gemiddelde. Fryslân scoort als fiets- en wandelprovincie ook goed. In de kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2017 van het Landelijk Fietsplatform heeft Fryslân de hoogste score behaald. Samen met vier andere provincies krijgt Fryslân het hoogste aantal van 5 sterren. Als wandelprovincie krijgt Fryslân het cijfer 7,9 en dat is na Zeeland de hoogste beoordeling. De totale bestedingen in de Friese vrijetijdssector zijn jaarlijks ongeveer 1,2 miljard euro. In 2016 werd 476 miljoen euro besteed door verblijfstoeristen in Fryslân. Dit was bijna 10% meer dan het jaar daarvoor. Buitenlandse bezoekers dragen voor 40% bij aan deze bestedingen. De bestedingen in de dagrecreatie waren in 2015 ruim 710 miljoen euro. Vergeleken met de vorige meting in 2012 was dit een forse toename van bijna 20%