Geen parkeerontheffing voor bewoners Prinsessekade

LEMMER - Het college wil geen uitzondering maken voor de bewoners van de Prinsessekade in

Lemmer op de beleidsregels ontheffing gebruik parkeerschijf in parkeerschijfzone. Na een herinrichting van de Prinsessekade in Lemmer, zijn de parkeerplaatsen aan de Prinsessekade grotendeels verdwenen. De bewoners moesten gebruik maken van de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen achter hun huizen. Tot medio vorig jaar was parkeren op dit deel van het Stationsplein vrij, maar na de herinrichting geldt voor het hele Stationsplein de blauwe zone. Per woning hebben de bewoners per adres recht op één parkeerontheffing. In een gesprek met de portefeuillehouder op 10 mei hebben de bewoners aangegeven dat deze oplossing voor hen onvoldoende is. De parkeerdruk in het centrum van Lemmer is hoog volgens een verkeerstudie in de zomer van 2015. De oplossingen die de bewoners aandragen betekenen dat overdag geen gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige parkeerplaatsen. De wens van de bewoners om negen plaatsen strikt voor bewoners te reserveren is daarom volgens het college een ongewenste situatie. Zij zijn van mening dat de parkeerplaatsen voor een ieder openbaar moeten zijn.