Huis voor 104 statushouders in eerste helft 2017

JOURE - Een 104 statushouders hebben in de eerste helft van 2017 een huis toegewezen gekregen. In het tweede deel van het jaar moeten nog tien mensen gehuisvest worden.

In het halfjaar zijn 239 woningen beschikbaar gekomen en verhuurd, tegenover staande van 169 eerste helft 2016. Hiervan zijn 31 toegekend aan statushouders. De gemiddelde bezetting per woning over is 2,2. Het eerste halfjaar 2016 was de bezetting slechts 1,5 procent. In de prestatieafspraken met de drie woningbouwcoöperaties is vastgelegd dat de gemeente een halfjaarrapportage opstelt.

Volgens de telling van het COA heeft gemeente De Fryske Marren 104 statushouders gehuisvest in maanden januari tot juli 2017. Om de taakstelling te halen moesten dit er 84 zijn. De taakstelling over het tweede halfjaar 2017 is 30. Dit betekent dit dat de gemeente in het tweede halfjaar nog 10 statushouders moeten huisvesten.

Vanaf 1 juli 2017 gaan ze terug naar het laagste trede ( van de 6 treden) op de interventieladder. De provincie verscherpte het toezicht in 2016 naar trede 3 vanwege de achterstand op de taakstelling. Voor elke statushouder van 18 tot pensioengerechtigde leeftijd ontvangt de gemeente € 2370 voor de maatschappelijke begeleiding.