It Toanhûs sluit af met positief saldo

JOURE - De jaarrekening van It Toanhûs sluit met een positief saldo. Het kunst en cultuurcentrum in De Fryske Marren heeft in 2016 veel minder aan projecten uitgegeven dan geraamd. Dit saldo is aan de reserves toegevoegd.

It Toanhûs was drie dagen te laat met het inleveren van de jaarstukken. De accountant geeft aan dat gezien de vele eisen aan de controleverklaring en de korte termijn om een oordeel te geven inzake de juistheid van de jaarrekening, het niet mogelijk was om voor 1 mei 2017 de jaarstukken in te dienen. Het te laat indienen van de jaarstukken heeft geen consequenties, omdat het sanctiebeleid van toepassing is op de verantwoording vanaf het jaar 2017. Wel wordt It Toanhûs geattendeerd op het sanctiebeleid.

It Toanhûs heeft in 2016 bijna vierduizend basisschoolkinderen cultuur bijgebracht in 2016. Met de lessen bereikte It Toanhûs 3994 basisschoolleerlingen. In de voorgaande jaren was dit bereik kleiner met in 2015 3218 kinderen en in 2014 2867 leerlingen.

In 2016 volgde in totaal 879 leerlingen individuele of samenspellessen muziek/dans. Daarnaast waren 102 externe leerlingen bij preferente partners en muziekverenigingen. It Toanhûs is vorig jaar samengegaan met Kunst en Cultuur Gaasterlân-Sleat (KCGS). Daarnaast zijn de laatste bezuinigingen doorgevoerd. In 2015 ontvingen It Toanhûs en KCGS gezamenlijk nog een bedrag van €696.055, in 2016 ontving It Toanhus als gefuseerde instelling €553.500 subsidie van de gemeente. Dit heeft consequenties gehad voor de bedrijfsvoering. Zo zijn onder andere de personeelslasten in 2016 met 40 procent afgenomen in vergelijking met 2015, mede door ontslag van medewerkers.

De activiteiten van It Toanhûs vinden verspreid over gemeente De Fryske Marren plaats. In Joure, Balk, Lemmer, Sint Nicolaasga, Rottum en Haskerhorne. Op een 85 procent van de basisscholen in de gemeente verzorgt It Toanhûs activiteiten.