Stichting Present start in Fryske Marren

JOURE - Vanaf 1 september start Stichting Present in De Fryske Marren haar activiteiten. Present wil een brug slaan tussen mensen die wat voor een ander willen doen en mensen die daarmee geholpen worden. Present wil in de samenleving een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Present werkt samen met sociaal-maatschappelijke organisaties en kunnen zo een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden. Present is daarmee dus een soort van vrijwilligersmakelaar. In 2003 startte Present vanuit dit ideaal , inmiddels zijn er in Nederland tientallen lokale stichtingen. Present werkt met iedereen: ieder mens die iets van zijn of haar tijd wil geven en dus present wil zijn is van harte welkom.

Voor Stichting Present is de inzet van de deelnemers het startpunt van elk project. Een groep vrienden, leden van organisaties/verenigingen/kerken of collega’s die wat van hun tijd op een zinvolle en nuttige manier willen inzetten. Present zoekt daar vervolgens een geschikte hulpvraag bij. Dat kunnen praktische klussen zijn, zoals het opknappen van een huis of tuin maar ook sociale activiteiten zoals een middag op stap met gehandicapten of ouderen. De projecten geven voldoening en plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring. De deelnemers geven dus niet alleen, zij ontvangen ook.

De hulpontvangers zijn mensen die vaak geen sociaal vangnet hebben en het mede daardoor moeilijk hebben: ouderen, hulpbehoevenden, zieken of mensen die kampen met problemen. De vrijwilligers kunnen niet al hun problemen oplossen, maar hun werk geeft hen wel een zetje in de goede richting. Het contact met de mensen is daarbij minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor mensen is het vaak bijzonder dat een groep hen zomaar komt helpen. De hulpontvanger voelt zich hierdoor de moeite waard en durft weer vooruit te kijken.

Kijk voor meer informatie op: www.presentdefryskemarren.nl of neem contact op met de voorzitter Sjoerd Seffinga (tel. 0513-551291) of de secretaris, Tjitske Stegenga (tel. 06 27351230)