Kleine draaibrug Echtenerbrug

Joure - Met het doorbreken van de Alde feandyk langs de Pier Cristiaansloot heeft het water vrij spel gekregen in het project Watervilla’s Friese Meren en de nieuwe bouwkavels Wetterwille in Delfstrahuizen – Echtenerbrug.

Fa. Groot uit Lemmer heeft de beide oevers weer met elkaar verbonden door het plaatsen van een kleine draaibrug met beperkte doorvaart naar de woningen en voor de wandelaars naar het Tjeukemeer en naar het strand.