Maeykes Bibliotheek in Sint Nicolaasga

Joure - De bibliotheek is op 30 augustus weer terug in Sint Nicolaasga. Een samenwerking tuseen Maeykehiem en Bibliotheken Mar en Fean heeft dit mogelijk gemaakt.

Hoewel de bibliotheek aan de Boskrânne per 1 juli moest sluiten, kunnen Sint Nyksters na deze datum boeken blijven lenen in het eigen dorp. Een groot deel van de huidige collectie van de bibliotheek wordt geplaatst in de Werkwinkel, aan de Rengersstraat 2, een dagbestedingslocatie van Maeykehiem. Wie een uitgebreidere collectie wenst kan ook in de eigen regio met de bibliotheekpas terecht bij de bibliotheken in Joure, Balk en Lemmer.

De nieuwe naam van deze locatie is Maeykes Bibliotheek en opent op 30 augustus. Voortvloeiend uit een eerdere bezuinigingsmaatregel is het voor de bibliotheek niet langer haalbaar om de bibliotheek aan de Boskrânne open te houden. Maeykehiem is het gesprek aangegaan met de bibliotheek, dit heeft geleid tot het plan om de collectie te verplaatsen naar de Werkwinkel. Naast het verzorgen van reprowerk; kopiëren, het in elkaar zetten en drukklaar maken van drukwerk, worden de werkzaamheden van de cliënten die werken in de Werkwinkel uitgebreid. Het uitlenen en innemen van boeken komt er nu bij. Ook zijn er plannen om een koffiecorner op te zetten. Bibliotheken Mar en Fean houdt op de achtergrond de regie, maar de dagelijkse leiding is in handen van cliënten en begeleiders van Maeykehiem. Bibliotheekleden kunnen na 10 juli gewoon blijven lenen met hun bibliotheekpas op de nieuwe locatie. Voor een uitgebreidere collectie, lezingen, cursussen en activiteiten wordt verwezen naar Joure of Lemmer.