Daling WW in De Fryske Marren zet door

Joure - In juli nam de WW in gemeente De Fryske Marren verder af. Door het aanhoudende economisch herstel verloren minder mensen hun baan en vonden WW’ers weer vaker werk.

In gemeente De Fryske Marren waren in juli 2016 nog 1312 mensen op zoek naar een baan. In juli 2017 is dat aantal gedaald naar 1047. De meeste werkzoekenden zijn ouder dan 50 jaar: 605 mensen. Onder jongeren onder de 27 is het aantal ww-uitkeringen het laagst: een 60 mensen zijn op zoek naar werk. In de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar maken 382 mensen gebruik van de ww-uitkering. Friesland Eind juli telde Friesland 14.753 WW-uitkeringen. Dat is 4,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juli af met 690 uitkeringen (-4,5%). Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 18,1% (3.269) minder WW-uitkeringen. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. Tijdelijke contracten onderwijs In het onderwijs neemt in juli het aantal WW-uitkeringen toe met 16% (+111). Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat te maken heeft met het beëindigen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar. Hoewel er voor werkzoekende onderwijzers nog steeds vrij veel concurrentie is, neemt de kans op werk de laatste tijd wel toe. Voor een aantal beroepen in deze sector zijn er op dit moment moeilijk vervulbare vacatures. Het gaat om docenten exacte vakken en docenten talen. Ook is er veel vraag naar docenten techniek/ICT op het (v)mbo. Daling in heel Nederland In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 364.422. Dat is 4,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 372.246. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,1% (-7.824). De daling van de WW is in alle provincies zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland nog 431.642 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 15,6% (-67.220). Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juli af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het Noorden voor. De daling van de WW in Friesland was echter wel sterker dan die in Groningen en Drenthe.