Bedrijven helpen bijenvolken in Lemmer door sponsoring

LEMMER - Een aantal bedrijven in Lemmer zijn Vriend van de Honingbij geworden. Elk bedrijf heeft een strook grond van 500 m2 aan het Pasveer geadopteerd. Dat was eerst ruw grasland maar nu bloeien hier bloemen zodat bijen en vlinders er stuifmeel en nectar kunnen verzamelen om te kunnen overleven.

De bedrijven, die een sponsorcontract voor vijf jaar zijn aangegaan, helpen zo de bijen van de Lemster imkers die daar een bijenstal hebben. De resultaten zijn merkbaar want de bijenvolken produceren dit jaar honing. Dat was vorig jaar niet het geval. De honingoogst was toen slecht. De bijenvolken moesten met suiker worden gevoerd om te kunnen overleven omdat er in de directe omgeving van de bijenstal te weinig bloemen bloeiden.

Om aan de rand van Lemmer een aantal bijenvolken te kunnen houden, hebben de Lemster imkers het adoptieplan Wordt Vriend van de Honingbij bedacht. Ze hebben de gemeente De Fryske Marren gevraagd om hulp. Die heeft een stuk grond van 8.000 m2 aan het Pasveer toegewezen dat door Hoveniersbedrijf Visser mag worden bewerkt van grasland tot bloemenweide. Bedrijven betalen voor de aanleg en onderhoud. Gedurende de looptijd van de sponsor-overeenkomst kan in de berm een bord worden geplaatst met daarop de naam en logo vermelding van de sponsor. Zo leveren deze bedrijven die zich Vriend van de Honingbij mogen noemen, een positieve bijdrage aan de ecologische structuur van de openbare ruimte en kunnen ze zich profileren als een bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame leefomgeving.

De omvorming van bermen ruw gras naar een strook van bloeiende bloemen waar bijen en vlinders op af komen, zal de komende jaren de bijenstand in Lemmer op peil houden en bevorderen. Hierdoor is er Lemster bloemenhoning verkrijgbaar. Deze honing is niet alleen lekker maar ook zeer gezond. Voor mensen die last hebben van hooikoorts en in een straal van 10 km rond de bijenstal wonen is deze honing een remedie tegen hun kwaal. Alle dagen, het hele jaar door, een kleine hoeveelheid van deze honing is een probaat middel tegen hun hooikoorts doordat er in de honing een geringe hoeveelheid stuifmeel uit de omgeving in zit en men zo weerstand opbouwt.

De helft van de 8.000 m2 toegewezen grond is dit jaar ingezaaid met bloemenmengsel. Voor het komend jaar is er nog voor acht bedrijven de mogelijkheid om ook Vriend van de Honingbij te worden door 500 m2 te adopteren. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Thijs Agricola 0514 562900.

Tot nu toe zijn Expert Lemmer, Van Rhee, IJsselmeerbeton, Kattenherberg, Kuiper, Hytrans, Rabobank en Bouwbedrijf A.H. Visser Vriend van de Honingbij.