Week van de alfabetisering 4- 10 september

JOURE/LEMMER - Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook hun kind voorlezen.

Wanneer je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen is het vaak ook ingewikkeld online de weg te vinden. Het kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Dit is een probleem voor de naar schatting 3 tot 4 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn of een probleem hebben met (digitale) informatievaardigheden.

Laaggeletterdheid raakt de samenleving. Die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen. Het is dus niet alleen een persoonlijk probleem maar een probleem van ons allemaal. Daarom wordt in de Week van de Alfabetisering extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid.

Van de inwoners van De Fryske Marren zijn ruim 6000 laaggeletterd. In De Fryske Marren pakt het Taalnetwerk De Fryske Marren het probleem van laaggeletterdheid aan. Het Taalnetwerk informeert over laaggeletterdheid en over hoe je het kunt herkennen. Het wil laaggeletterdheid uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken. En het Taalnetwerk biedt leerplekken aan waar men terecht kan met vragen en waar je kunt leren lezen, schrijven, rekenen en computeren. Zo zijn er in de gemeente Digi-Taalhuizen in de bibliotheken en bij de Wurkjouwer. In het Taalnetwerk participeren de bibliotheken, de gemeente, Miks-welzijn, Timpaan, GGD, de Wurkjouwer, Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College.