CDA stelt vragen over vliegroutes Lelystad: ‘Fries geluid moet goed worden vertegenwoordigd’

Lemmer - Het Fries geluid moet goed worden vertegenwoordigd rondom de besluitvorming van uitbreiding vliegveld Lelystad. Dat vindt het CDA.

Biologen maken zich zorgen. De nieuwe routes liggen middenin de vertrek- en aankomstroutes van talrijke watervogels. CDA statenlid Wendy Zuidema-Haans heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de reactie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart op de uitbreiding van vliegveld Lelystad in samenspraak met de CDA fracties van de Fryske Marren, Súdwest Fryslan, Heerenveen en Weststellingwerf.

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft op 21 juli en 2 augustus vragen gesteld over uitbreiding van het vliegveld Lelystad en de gevolgen daarvan. Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze beantwoord.

Op 17 augustus is de schriftelijke reactie van de Koninklijke Nederlandse Verenging voor Luchtvaart (KNVvL) hier weer op verschenen. Het KNVvL geeft aan dat er feitelijke onjuistheden in de beantwoording van staatssecretaris Dijksma staan.

Zuidema-Haans wil graag van de gedeputeerde weten of hij van de reactie van het KNVvL op de hoogte is en wat hier mee gedaan wordt. ‘Vliegverkeer en alles wat ermee samenhangt is belangrijk voor de samenleving en daarom dient de samenleving hier tijdig over geïnformeerd te worden.’ Het statenlid wil daarom weten of de Provincie Fryslân gaat aansluiten bij initiatieven in andere provincies en op welke manier gemeentes hier bij betrokken worden.

‘Het is belangrijk dat het Friese geluid hier goed vertegenwoordigd wordt. Ook moet de Friese bevolking verder over de ontwikkelingen en mogelijke risico’s worden geïnformeerd.’