Column Knooppunt Joure | Contractmanagement: de basis van een goede samenwerking

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 10: Contractmanagement: de basis van een goede samenwerking

Een belangrijke taak achter het project Knooppunt Joure is contractmanagement. Ik ben contractmanager vanuit de aannemer en bewaak het contract dat is opgesteld tussen de opdrachtgever (Alliantie van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren) en de opdrachtnemer (Gebr. van der Lee). In het contract is onder andere opgenomen wanneer het werk klaar moet zijn en wat de technische eisen zijn. Ik zorg ervoor dat de contractdocumenten bij de juiste mensen binnen het projectteam bekend zijn en dat hier invulling aan wordt gegeven. Ook komen er vragen of issues bij mij terecht. Een voorbeeld is als de opdrachtgever tijdens de uitvoering extra werkzaamheden wil toevoegen. Deze moeten dan worden toegevoegd aan het contract.

Ik heb nauw contact met de contractmanager van de opdrachtgever. Samen bespreken we de contractzaken die spelen op het project. Zo zijn er in het contract zelfs voor interne processen, zoals het bijhouden van onze uitvoeringsplanning, contracteisen opgenomen. De opdrachtgever kan toetsen of wij ons aan deze eisen houden; leveren we bijvoorbeeld ontwerptekeningen tijdig aan? Ook hiervoor ben ik verantwoordelijk.

Ondanks dat contractmanager klinkt als een ‘bureaubaan’, zit ik vaak op de projectlocatie zelf. Dit is handig, omdat ik dan weet wat er speelt. Ook is het praktisch dat de opdrachtgever in de keet tegenover ons zit. Zo stap je snel even bij elkaar binnen wat ingewikkelde discussies een stuk kan versnellen.

De komende periode staat er een omzettingsmoment gepland. Dit houdt in dat een deel van de nieuwe weg wordt opengesteld voor het verkeer. Contractueel is dit ook een spannend moment. We bespreken bijvoorbeeld met de opdrachtgever welke gegevens wij hiervoor moeten aanleveren en aan welke minimale eisen de weg moet voldoen. Elke dag als ik naar mijn werk rij, kom ik langs een stuk van het werk en ben ik trots op wat wij hier met elkaar aan het bouwen zijn!

Lies de Graaf – Contractmanager Gebr. van der Lee