Stichting Present DFM krijgt flinke steun van Oranje Fonds

Joure - De toekomstige Stichting Present in gemeente De Fryske Marren krijgt in totaal 45.000,- euro van het Oranje Fonds. 

Binnenkort is in De Fryske Marren een afdeling van de landelijke Stichting Present een feit. Deze stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben, en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het zijn in de praktijk vrijwilligers die zich hiervoor sterk gaan maken, maar in de opstartfase zijn er wel de nodige kosten. Daarnaast komt daar op jaarbasis de kosten van de toekomstige coördinator bij. De stichting kan voor financiering eigenlijk alleen een beroep doen op fondsen. Des te gelukkiger is Stichting Present met de 20.000,- euro die het Oranje Fonds nu beschikbaar stelt. In het tweede jaar komt daar nog 15.000,- euro bij, en in het derde jaar 10.000,- euro. Een totaalbedrag dus van 45.000,- euro. Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.