Ouderplatform leerlingenvervoer weer boos op Fryske Marren

Balk - Het ouderplatform leerlingenvervoer De Fryske Marren heeft zich afgelopen schooljaar tezamen met de klankbordgroep, de gemeente De Fryske Marren en vervoerder Witteveen ingezet om de start van het schooljaar beter te laten verlopen dan de afgelopen jaren. Het ouderplatform laat in een persbericht weten dat de start van het schooljaar voor ouders en betrokken kinderen weer niet soepel gaat.

Ouders hebben informatie gekregen vanuit vervoerder Witteveen; niet alle ouders hebben hiervan een mail gekregen met daarbij inloggegeven voor een ouderportaal en bij andere ouders is de mail in de spambox gekomen. In het ouderportaal kwamen de ouders tot ontdekking dat er medische gegevens van hun kinderen in verwerkt stonden, dit werd bij velen als confronterend ervaren. De gemeente De Fryske Marren heeft deze informatie zonder toestemming van ouders doorgespeeld aan derden.

,,Wederom laat gemeente De Fryske Marren weer zien dat zij niet met persoonsgegevens kunnen omgaan en keer op keer de wet privacy persoonsgegevens overtreden", aldus woordvoeder Jan Poepjes. Ouders zijn kwaad en teleurgesteld in de gang van zaken en accepteren deze fout niet.

Volgens de ouders hebben de de chauffeurs, die tijdig contact op zouden nemen, dit niet volgens de richtlijnen gedaan die er voor stonden. Poepjes: ,,Zo ook het verplicht kennis maken met de nieuwe leerlingen wordt niet door alle chauffeurs na geleefd, terwijl dit voor ouders en kinderen zeer belangrijk is. Wanneer een chauffeur wel komt kennis maken moeten ouders een registratie formulier  kennismaking invullen en ondertekenen. Het formulier komt als zeer onvriendelijk over en daarnaast de onduidelijkheid wat er met de ingevulde gegevens wordt gedaan." Het ouderplatform en ouders zijn zeer teleurgesteld dat medische gegevens door de gemeente De Fryske Marren zijn verstrekt aan derden en dat een aantal ook te laat bericht heeft gehad van de nieuwe chauffeur en dat kennismaking te laat of niet wordt gedaan. De start van het nieuwe schooljaar wordt dan ook niet door alle ouders als verbetering gezien, zij betreuren het ten zeerste dat er weer fouten worden gemaakt. Ouderplatform is nu bezig om een plan van aanpak te maken en gaan kijken hoe dit in de toekomst nooit weer gaat gebeuren. Inmiddels is er al contact geweest met een aantal politieke partijen. ,,Gelukkig krijgen wij steun van NCPN, Groen Links ,Pvda,VVD,CU en D66", aldus Poepjes. De ouders voelen zich niet gesteund door de twee grootste partijen CDA en FNP De Fryske Marren.

,,Deze partijen hebben wij altijd op de hoogte gesteld over de problemen in het leerlingenvervoer. Het lijkt erop dat ze een politiek spelletje aan het spelen zijn omtrent het behouden van de wethouder die het leerlingenvervoer in zijn portefeuille heeft. Dit accepteren wij niet. Je mag juist toch van deze twee partijen verwachten dat deze er staan voor deze kwetsbare doelgroep."