‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ Open Monumentendag 2017

Joure - MARREN De werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed De Fryske Marren nodigt allen van harte uit voor de opening van de Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2017 om 10:00 uur bij het Raadhuis in Balk.

Boeren, burgers en buitenlui, in de loop der eeuwen hebben velen zich gevestigd in de Fryske Marren. Van oudsher zaten in deze contreien natuurlijk de adel, vissers, molenaars en boeren die hun grond bewerkten. De burgers vestigden zich hier toen de streek welvarender werd. Dit trok uiteraard ook weer buitenlui aan, zoals kooplui, fabrikanten, koperslagers, touwslagers en door de ontstane werkgelegenheid kwamen er steeds meer arbeiders.

Op zaterdag 9 september nemen we jullie graag mee naar deze vervlogen tijden. De stadsomropper Pieter Haringsma zal de Open Monumentendag inluiden met de woorden van weleer ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ op het bordes van het Raadhuis in Balk. Iedereen is welkom om de opening, onder het genot van een kopje koffie met een ‘monumintje’, bij te wonen. Daarna zal de voorzitter drs. Minke Hiemstra een korte presentatie geven over de inhoud van het programma en de historie van Boeren, Burgers en Buitenlui in Balk, en omstreken.

Voor het Raadhuis in Balk treden om 13:30 en 15:00 uur de Fryske Dûnsers op. Beide optredens worden gevolgd door een interessante uitleg over de verschillende Fryske kostuums.

Tijdens de Open Monumentendag De Fryske Marren staan drie Rijksmonumenten centraal. Het zijn drie Kerktorens waar bijzondere aandacht naar uitgaat, namelijk die van Lemmer, Joure en Wijckel.

De Kerk in Wijckel is geopend alwaar het praalgraf van Menno Baron van Coehoorn te bezichtigen is en waar Minke Hiemstra om 15:00 uur een uitleg zal geven over Menno van Coehoorn, zijn relatie met Wijckel, zijn levensgeschiedenis en het praalgraf.

Streekhistoricus Johan Groenewoud heeft in deze kerk tevens een tentoonstelling gerealiseerd met prachtige foto’s en oude leerlingenlijsten, o.a. uit 1839, van de school in Wijckel. Daarnaast is ook de voormalige schoolmeesterswoning aan de Jeen Hornstraweg 6 geopend voor publiek.

In de Jouster Toer verwelkomt het gilde de bezoekers en in de Lemster Toer leidt een gids de bezoekers rond.

Bij zowel Streekmuseum Eppinga in Sondel als bij Bezoekerscentrum Mar en Klif zijn kleine exposities binnen het thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ ingericht en in Harich kunt u de beeldentuin en schuur van de gerestaureerde, monumentale kop-hals-rompboerderij op de Lorbuorren 3 in Harich bekijken.

Naast bovengenoemden hebben we nog een aantal monumenteigenaren en musea bereid gevonden om de deuren te openen en zo hun pracht en historie te tonen aan het publiek.

Een folder met route informatie is te verkrijgen bij Bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum, het VVV agentschap in Balk, bij Museum Stedhûs Sleat te Sloten en bij een aantal monumenten. Voor vragen met betrekking tot de Open Monumentendag kan er gebeld worden met Bezoekerscentrum Mar en Klif 0514-571777.