Grevensmolen open tijdens Open Monumentendag

VEGELINSOORD - Grevensmolen heeft zaterdag, tijdens de Open Monumentendag, haar deuren geopend voor publiek. Belangstellenden zijn welkom van 10.00 tot 20.00 uur. Bij voldoende wind zal de molen de gehele dag malen.

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

‘Boeren, burgers en buitenlui’ was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats.

Op de poldermolen beleeft de bezoeker het buitenleven van de molenaar. De molenaar is afhankelijk van weer en wind. Vroeger bepaalde de regenval wanneer en hoe lang de molen in werking moest worden gesteld. De boeren waren hierbij de belanghebbenden.