Wetterskip Fryslân in actie om wateroverlast te beperken

JOURE/LEMMER -   Hoosbuien, harde wind; het is al een paar dagen volop herfst. Wetterskip Fryslân doet haar best om wateroverlast in de provincie zoveel mogelijk te beperken. 

De vele regen van de afgelopen dagen hebben op sommige locaties geleid tot hoge waterstanden in de polders. Op die locaties houdt het Wetterskip de werking van de poldergemalen extra in de gaten. Sloten worden gehekkeld, duikers doorgespoten en krooshekken van gemalen gereinigd. Daarnaast zijn op sommige locaties extra pompen geplaatst om ernstige schade te voorkomen. Door de inzet van het Woudagemaal in Lemmer is de waterstand in de Friese boezem de afgelopen dagen verlaagd van -0,52 naar -0,60 NAP. Hierdoor kan Wetterskip Fryslân de komende dagen extra neerslag opvangen. Het Woudagemaal is woensdagavond uitgezet. Vanwege de windverwachting sloot het waterschap woensdag de keersluis bij Goingarijp en Broek en de sluis in de Lange Sloot. Hiermee wordt opstuwing van de Friese boezem en wateroverlast in het midden van Friesland voorkomen. Grondeigenaren die overlast hebben door hoog water op hun perceel, of verstopte duikers ontdekken of andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren kunnen dit melden via het algemene nummer van Wetterskip Fryslan: 058 – 292 22 22 of (buiten kantooruren) het Milieu-Alarmnummer: 058- 212 24 22.