Opvoedondersteuning voor ouders in Zuidoost-Friesland

JOURE/LEMMER - Mensen in Zuidoost-Friesland die behoefte hebben aan opvoedondersteuning, kunnen vanaf maandag 18 september beroep doen op ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start. Humanitas voert dit initiatief uit in samenwerking met de gemeenten De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. 

Home-start is ontstaan in Engeland als aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening en wordt wereldwijd in twintig landen uitgevoerd. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vraag staan centraal. De vrijwilligers van Home-Start springen hierop in. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. Ook wordt voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Humanitas voert Home-Start uit en is aangesloten bij het landelijke steunpunt. De uitvoering en ondersteuning van Home-Start krijgen vorm binnen een licentieovereenkomst, uitgegeven door de stichting Home-Start Nederland. Vrijwilligers worden begeleid door een professionele coördinator die in dienst is van Humanitas. Deze coördinatoren ondersteunen de vrijwilligers, zorgt dat de vrijwilligers opgeleid zijn en organiseren themabijeenkomsten. Bij Home-Start ondersteunt een vrijwilliger ouders ongeveer een jaar. Mensen die vrijwilliger willen worden, kunnen zich aanmelden bij Karlijn Houben (k.houben@humanitas.nl) voor de gemeenten Súdwest-Fryslan en De Fryske Marren. Meer informatie: www.home-start.nl.