Enquete Zelfstandig wonen voor inzicht op ontwikkelingen

JOURE - De gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel en De Fryske Marren roepen inwoners op om de enquête over Wonen, Zorg en Ondersteuning van Partoer in te vullen. Zo’n 9000 mensen ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek met de naam ‘Zelfstandig wonen voor iedereen’. Tot nu toe hebben ongeveer 950 mensen (10%) deelgenomen.

De enquête kan door mensen met een uitnodiging nog worden ingevuld tot 8 oktober via deze link: www.partoer.nl/wzo. ’Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter wij weten wat de bevolking wil. De gemeente kan haar beleid daar weer op aanpassen’, stelt onderzoeker Sjoerd IJdema van Partoer.

Het onderzoek wordt door Partoer uitgevoerd in de drie gemeenten. Doel is om zicht te krijgen op de ontwikkelingen die te maken hebben met wonen, zorg en ondersteuning. De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de gemeenten, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en natuurlijk ook voor de inwoners. In dit onderzoek wordt op verschillende manieren gewerkt om inzicht te krijgen. Zo wordt het beleid van de gemeente onderzocht en worden ambtenaren geïnterviewd over de ontwikkelingen. Ook worden interviews gehouden met verschillende zorgaanbieders die allerlei vormen van zorg aanbieden in de drie gemeenten.

Naast al die partijen is ook de mening en de ervaringen van de inwoners van belang. In de drie gemeenten zijn 9000 inwoners via een steekproef gevraagd een enquête in te vullen. Velen hebben dat gedaan maar dat kan altijd beter. ‘Als onderzoekers hopen wij op een hoge respons om zo ook gefundeerde uitspraken te kunnen doen’.

Het onderzoek wordt eind dit jaar opgeleverd. De gemeente gebruikt de uitkomsten om haar beleid daarop aan te passen en wil daarmee zo goed mogelijk haar inwoners ondersteunen op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning.