Bijeenkomst toekomst Zuiderzeestraat goed bezocht

LEMMER - De bijeenkomst over de toekomst van de Zuiderzeestraat is donderdagavond goed bezocht. Zo'n tachtig mensen kwamen kijken naar de toekomstplannen van Lyaemer Wonen.

Samen met gemeente De Fryske Marren hebben zij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden tot herontwikkelingen van de Zuiderzeestraat en omgeving. Zowel de toekomst van de woningen als van het openbaar gebied is onderzocht. Dit onderzoek is samen met de bewoners gedaan.

De bewoners kunnen de komende twee weken aangeven wat hun individuele voorkeur is. Aan de hand van de bewonerswensen maakt Lyaemer Wonen in november de definitieve keuze en bijbehorende fasering bekend.

Voor ieder woningtype zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Alle scenario’s die per woning gepresenteerd worden, zijn volgens Lyaemer Wonen realistisch en haalbaar. Zo is een optie het renoveren met energetische verbeteringen (energielabel A). Een pluspakket waar, naast scenario 1, meer bewonerswensen worden aangepakt is een andere mogelijkheid. De woning energieneutraal maken door nul-op-de-meter is het derde scenario. Het laatste is het meest drastisch: vervangende nieuwbouw.

Het uitgangspunt bij renovatie is dat Lyeamer Wonen een forse kwaliteitsimpuls geven aan de woningen terwijl de woonlast (huur plus energierekening) lager wordt of minimaal gelijk blijft. Nieuwbouwwoningen moeten energieneutraal worden, meer comfort bieden en aansluiten bij huidige en toekomstige woonwensen. Voor twee complexen biedt de woningstichting geen renovatie optie aan. Daar worden herontwikkelingsplannen voor gemaakt.