Burgemeester Krijgerplein behoudt naam

LEMMER - Het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer behoudt zijn naam. De wens van de klankbordgroep om de naam te wijzigen in 'Markt' is daarmee van tafel.

De vraag om de naam te wijzigen, komt uit de toenmalige gemeente Lemsterland. Ook toen werd besloten om de huidige naam te behouden. 'Omdat het plein geen marktfunctie krijgt, wordt besloten dat er ook nu geen reden is de naam te wijzigen', redeneert het college van B&W.