Met Kindpakket armoede tegengaan

JOURE - Lid zijn van een sportclub, zwemles, muziekles, meegaan met schoolreisje of je verjaardag vieren. Voor een duizend kinderen in gemeente De Fryske Marren is dat niet vanzelfsprekend omdat de financiële middelen daarvoor thuis ontbreken.

De gemeente wil daarom met kindpakketten armoede onder kinderen tegengaan. Met het pakket moeten kinderen in de gemeente de kans krijgen om weer mee te doen in de maatschappij. Gemeente De Fryske Marren heeft het beleid opgesteld, vijf stichtingen voeren het uit. Zij kijken naar wat het kind nodig heeft.

Een zeshonderd kinderen kunnen gebruik maken van deze dienst, een vierhonderd kinderen vallen nog buiten de boot. ‘De stap van nul naar zeshonderd is al heel groot’, vertelde wethouder Janny Schouwerwou in juni van dit jaar. ‘Willen we ze allemaal helpen, dan zijn 900 tot 1000 kind pakketten nodig. We hebben het einde open gelaten, zodat de anderen hier later ook bij betrokken kunnen worden.’