Sem de Haan helpt gierzwaluw

OOSTERZEE - Sem de Haan heeft op dinsdag 10 oktober de eerste nestkast voor gierzwaluwen overhandigd aan Frits de Boer van firma Hans Meijer. Het is de eerste nestkast van 36 stuks die opgehangen zijn aan de schoorsteenpijp van de voormalige kaasfabriek in Oosterzee.

Gierzwaluwen broeden het liefst in oude gebouwen en huizen met onopvallende plekjes om te broeden. Maar bijna al die oude gebouwen worden gerenoveerd, geïsoleerd of gesloopt. Dus als gierzwaluwen terugkomen om te broeden zijn ze ineens dakloos! Ze zoeken een huis en Sem heeft er een steentje (nestkast) aan bijgedragen om de gierzwaluwen in het dorp onderdak voor hun nest te bieden als die volgend voorjaar terug komen.

Hij heeft samen met andere schoolkinderen eerst de nestkasten opgeverfd in de kleuren van de vlag van Oosterzee: blauw, groen, wit en zwart. Omdat de schoorsteen momenteel gerestaureerd wordt waren medewerkers van firma Meijer mooi in de gelegenheid om de kasten zo hoog op te hangen.