Lemster Toer ingepakt

Lemmer - De Lemster Toer wordt gerestaureerd. De toren is deze week ingepakt met steigers en bekleding om de werklieden een beschutte werkplek te bieden. 

  De eigenaar van de Lemster Toer, de stichting BRM, heeft restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt uit Weidum opdracht gegeven om het metselwerk en voegwerk te herstellen. Ook de balustrades, daken en dakhelm worden ook over de volle lengte aangepakt. Het werk wordt afgemaakt met een flinke schilderbeurt. Tijdens de werkzaamheden is de webcam van de Lemster Toer verwijderd. In overleg met het architecten bureau J.O.N.G uit Lemmer, begeleider van de restauratie, is daartoe besloten. De apparatuur is te kostbaar om beschadigd te worden. Als de bouwactiviteiten het weer toelaten zal de technische dienst van de stichting Oud Lemmer, de straalverbinding en de webcam weer plaatsen en aan zetten. De verwachting is dat dit halverwege de maand december zal zijn. De andere webcam gericht op de Binnen/museum haven, blijft in de lucht en is nog steeds het bezoeken waard. Voor de andere beelden, even lopend, op de fiets of op een andere wijze naar het centrum van Lemmer om te genieten van het Dok.