Gemeentelijke erepenning voor scheidend voorzitter Stichting Heerenveenster Skûtsje

HEERENVEEN - In schaatscafé It Houtsje reikte burgemeester Tjeerd van der Zwan vrijdagavond aan Jacobus de Vries de erepenning van de gemeente Heerenveen uit voor zijn verdiensten voor het skûtsjesilen.

De Vries was niet alleen voorzitter, maar ook jarenlang wedstrijdleider van de SKS-wedstrijd in Terherne. Na vijfentwintig jaar vond hij het tijd om de voorzittershamer van de Stichting Heerenveenster Skûtsje over te dragen aan secretaris Robert van der Wal. De Heerenveense skûtsjewereld nam vrijdagavond ook afscheid penningmeester Jaap de Vries. Maar liefst achttien jaar beheerde hij de penningen en droeg zorg voor een gezonde financiële basis. Hij wordt opgevolgd door Karin Hartmann. Laura Talen volgt Robert van der Wal op als secretaris. Beide mannen werden flink in het zonnetje gezet voor het vele werk dat ze al die jaren voor het Heerenveenster skûtsje de Gerben van Manen hebben verzet. Jacobus de Vries was niet alleen voorzitter, maar ook jarenlang wedstrijdleider van de SKS-wedstrijd in Terherne. Voor zijn enorme inzet voor het skûtsjesilen en zijn betrokkenheid bij de SKS beloonde het SKS-bestuur hem met de eretitel: lid van verdienste. Bovendien benoemde het bestuur van de Stichting Heerenveenster Skûtsje de scheidend voorzitter tot erevoorzitter. Een tot dan toe onbekende functie. Maar het bestuur vond het bij monde van nieuwe voorzitter Robert van der Wal een goede reden om het ere-voorzitterschap in het leven te roepen.