NCPN stelt vragen over verzwijgen contacten tabaksindustrie

JOURE - Gemeenteraadslid Rinze Visser van de NCPN heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het verzwijgen van contacten met de tabaksindustrie. Dit naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant op 23 oktober.

De richtlijnen van het betreffende ministerie geven aan dat contacten van gemeenten met de tabaksindustrie geregistreerd en openbaar gemaakt moeten worden. Visser is van mening dat, als er niets te verbergen is, uit het oogpunt van transparantie, publieke bekendheid daarvan niet in de weg hoeft te staan. Daarbij wil hij weten of het voornemen van Imperial Tobacco (DE) om een reorganisatie door te voeren bij die contacten ook onderwerp van gesprek zijn geweest.