Op pad met de Jeugdvogelwacht Lemmer

Lemmer - Sinds maart zijn de kinderen van OBS de Tweespan druk bezig geweest met de activiteiten van de Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega. Zo hebben zij samen met leden van de Vogelwacht de ruim 65 nestkasten in Lemmer geplaatst.

Helaas daarna volgde een berichtgeving over nestkast terreur, vandalen hadden nestkasten van de bomen geslagen en vernield. Maar de Vogelwacht en de groep enthousiaste kinderen zwichtten niet voor de laffe terreur. De Vogelwacht deed aangifte bij de politie, Hendrik Jan van der Wal repareerde de nestkasten en in school werd uitvoerig gesproken over vandalisme.

In april en mei werden door kinderen van groep 6, 7 en 8 meerdere rondes langs de nestkasten gemaakt. Met een endoscoop werd gekeken of er genesteld werd en hoeveel eieren en later of er kuikens waren uitgekomen. Wanneer de ouder op het nest zat werd ook de soort geregistreerd. Er werden nesten van koolmezen en pimpelmezen aangetroffen. De pimpelmezen zijn kleiner maar veel agressiever. De gegevens werden in de app van de Vogelwacht opgenomen maar ook in een notitieboekje geschreven en vervolgens in Excel ingevoerd. De uitkomsten waren boven verwachting: in meer dan de helft van de kasten werd genesteld en aan het eind van het seizoen bleken vrijwel alle kuikens uitgevlogen te zijn.

De vogels gebruiken de nestkasten niet alleen om in te broeden maar overnachten er ook in. Om vocht en luizen en vlooien te voorkomen is het van belang dat oud nestmateriaal verwijderd wordt. Dankzij nestkasten hebben de mezen in Lemmer betere broedgelegenheid en wordt het leefgebied van de Lemsters opgefleurd door de aanwezigheid van de gevederde vrienden.

Met dit project gaat de Vogelwacht zeker door en misschien zijn er meerdere scholen die hieraan deel willen nemen. Natuurlijk brengt dit ook kosten met zich mee en daarom organiseert de Vogelwacht jaarlijks een Bingo. Deze is vrijdag 27 oktober om 20.00 uur in het Baken in Lemmer en de toegang is gratis. De Bingo is voor leden en niet leden. Ook komt er binnenkort een website van de (Jeugd) Vogelwacht Lemmer e.o. waarop alle activiteiten staan vermeld.