Gedenkdag overledenen in het Antonius Ziekenhuis

Sneek -   Voor naasten of familieleden van wie gedurende het afgelopen jaar een dierbare in het Antonius Ziekenhuis in Sneek is overleden biedt de geestelijke verzorging aan om op 3 november een moment stil te staan en te gedenken.

De herdenkingen vinden plaats in het Stiltecentrum in het zienehuis. Gedurende de dag worden er om 11.00, 13.00, 15.00 en 19.00 uur herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Om 17.00 is er een bijeenkomst waarin alleen kinderen worden herdacht. Tijdens deze bijeenkomsten luisteren we naar muziek en worden er teksten voorgelezen. In een moment van gedenken worden de namen genoemd en is er voor nabestaanden gelegenheid om een kaarsje te branden en een wit steentje, met daarop de naam van de overledene, op een gedenktafel te leggen. De nabestaanden zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Omdat niet alle adressen bekend zijn bent u ook langs deze weg als nabestaande van harte uitgenodigd om bij deze dag aanwezig te zijn. De geestelijk verzorger van het Antonius Ziekenhuis, Michiel van Blanken, geeft leiding aan het gemeenschappelijke herdenken en is verder gedurende de dag beschikbaar voor gesprek en contact. Meer informatie over deze dag kunt u krijgen via de afdeling geestelijk verzorging. Telefoonnummer : 0515 – 48 88 88